طراحی گرافیک

طراحی خوب برای یک بار تا همیشه می ماند.

MASSIMO VIGNELLI

حرکت یعنی آرامش

STIRLING MOSS

دنیـای الآن پر از زرق و بــرق و تصویر است.

بیلبورد ها، تابلو‌های نئون، سردرهای بزرگ فروشگا‌ها، تبلیغات چاپی، صفحات مجازی

چند تای اینها در طول روز توجهتان را جلب می‌کند؟

مــــا در امـــید رســـانه معتهد می‌‌شـویم که همســـو با سیــــاســت‌ها

و روحیــــه برند شمـــا دست به خلــــق تصاویری جـذاب و تاثیر گـذار بزنیم.

خدمات

طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی برای محصولات شما متناسب با هویت بصری و سیاست های سازمانیتان

امید رسانه شهر را به رنگ شما در می آورد

تبلیغات محیطی در خارج از خانه ها و در ابعادی بزرگ افراد حاضر در محیط شهری را به کرات تحت تاثیر خود قرار می دهد.

نمونه کارها
×

طراحی هویت بصری

طراحی رنگ بندی، اقلام سازمانی، نشانه و هرآنچه نشانگر برند شماست

امید رسانه شهر را به رنگ شما در می آورد

تبلیغات محیطی در خارج از خانه ها و در ابعادی بزرگ افراد حاضر در محیط شهری را به کرات تحت تاثیر خود قرار می دهد.

نمونه کارها
×

طراحی تبلیغات محیطی

طراحی بیلبورد، وسایل حمل و نقل، استرابورد، تابلوهای سردر فروشگاه، نئون و …

امید رسانه شهر را به رنگ شما در می آورد

تبلیغات محیطی در خارج از خانه ها و در ابعادی بزرگ افراد حاضر در محیط شهری را به کرات تحت تاثیر خود قرار می دهد.

نمونه کارها
×